Сградата разполага с 11 подземни паркоместа, двор и сутерен с търговски площи.

КОНТАКТИ

Свържете се с нас
    adalit.bg@gmail.com


    София 1421 ЦВЕТНА ГРАДИНА 38